Omregning af trykenheder

App til omregning mellem enheder af tryk inklusiv: atmosfære, millibar, bar, pascal, hectopascal, kilopascal, PSI (lbf/in²), lbf/ft², kgf/m², inHg, mmHg, torr.
Du kan ændre antallet af decimaler. I app vises som standard to decimaler.
Du kan få vist beregningsoversigten.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Omregning af trykenheder
Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheder forbeholdes